top of page

Ungdomsavdelingen

SIF Håndball har over 400 spillere i ungdomsavdelingen og lag i de fleste aldersgrupper både på gutte- og jentesiden. Vi har som mål å være en av Norges største breddeorienterte håndballklubber og et samlingssted for alle håndballinteresserte.

Samspill med foreldrene


Som de fleste idrettsforeninger er også SIF Håndball foreldredrevet. Med god innsats fra mange blir det givende og kjekt å bidra. Med mye på noen få blir det tungt og folk blir utbrente. For å bringe klubben videre er det en forutsetning at foreldre på hvert lag både bidrar inn mot laget og inn mot klubben.
Foreldreengasjement rundt laget er også en nøkkelfaktor for at barna og de ungen skal trives. Flere enn trenere og lagleder kan ta ansvar for samhold og miljø. Lagånd bygges gjennom aktiviteten på trening og i kamp, hvor alle jobber sammen mot felles mål, men også på reiser, turneringer og avslutninger.
Ta kontakt med oss, enten gjennom oppmann på ditt lag eller en av styrets medlemmer, dersom du ønsker å bidra!


 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

TITLE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

TITLE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

TITLE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page