Gutter - 14 og 15

Om laget

G14 og G15 trener sammen som en samlet gruppe.

Treningstid

Se treningstidene på denne linken

Trener og støtteapparat

Hovedtrener Stian Ruud, 40162418, stian.ruud@getmail.no

Trener Ole Jacob Olsnes, olejo@outlook.com

Trener Trond Støldal, trond.stoldal@brage.no

Oppmann/foreldrekontakt 

Stavanger IF Håndball
c/o Bokholderiet Hinna AS
Postboks 6522, Gausel
4087 Stavanger    

Org.nr 970403507
post@sifhandball.no

 

© 2020 by SIF Håndball.