Teknikkutvikling J2007

Velkommen til teknikkutvikling høsten 2021. Denne gangen er det J2007 som har tilgang til å delta.

Oppstart torsdag 9. september
10 torsdager. Siste gang 6/1.

Treningen skjer på disse datoene:

9/9

16/9

23/9

30/9

7/10

28/10

4/11

18/11

25/11

6. januar 2022

Pris kr 1000,-. Faktura blir sendt på mail.

 

Bane C, kl. 15:00-16:00
Trener er Martin Frändesjö

 

Det er 20 plasser ledige. Minimum 15 deltakere. Første mann til mølla!

Hvis det er igjen ledige plasser etter J2007, åpner vi for noen andre årsklasser.

Martin Frändesjö