Dommere

SIF håndball har alltid behov for nye dommere. Ta kontakt med klubben om du ønsker å dømme for oss.

Mail: post@sifhandball.no

Disse dommerne er registrert i SIF:

Dommergodtgjørelse fra mini til J/G 11 år:

MINI 6- 8 år - 1 x 13 min             kr 30,- pr kamp

J/G 9 og 10 - 2 x 13 min              kr 75,- pr kamp

J/G 11 - 2 x 15 min                      kr 85,- pr kamp

Skjemaet skal kun fylles ut av trener/oppmann - ikke dommere