top of page

Styret sesongen 2023/24

Styret (2).jpg

Bildet er av styret  og daglig leder 2023/24

På bildet; øverst fra venstre: Ole Jacob Olsnes, Trond Epland, Per Morten Helland

Nederst fra venstre: Daglig leder Janne Puntervold, Jan Georg Byberg, Mette Seglem Aasen

Ikke tilstede: Lars Simon Holst, Vibeke Mølster, Janne Gunn Helle

Kontaktinformasjon til styremedlemmene:

Mette Seglem Aasen

Styreleder

Tlf: 48173120

mette.seglem.aasen@skole.rogfk.no

Jan Georg Byberg

Nestleder

Tlf: 90998578

jgbyberg@gmail.com

Janne Gunn Helle

Styremedlem

Tlf: 47509071

jannegunn.helle@gmail.com

Vibeke Mølster

Styremedlem

Tlf: 41518003

vibeke.moelster@gmail.com

Lars Simon Holst

Styremedlem

Tlf: 46321376

simonholst12@outlook.com

Per Morten Helland

Styremedlem

Tlf: 47467279

permorten.helland@gmail.com

Trond Epland

Styremedlem

Tlf: 91649121

trond.epland@hotmail.com

Ole Jacob Olsnes

Varamedlem

Tlf: 93054192

olejo@outlook.com

 

Øvrige funksjoner

Regnskap:

Lima Regnskap

Lars Waage lars@lima.as Tlf: 92612106

 

Kontrollkomité:

Tore Drange - leder, tott1956@yahoo.no  Tlf: 93221594

Rune Ersdal - medlem

Ulrik Scheen - medlem

Inger Hernæs - medlem

Valgkomité

Agnete Monsen Staurland - leder, a.m.staurland@gmail.com Tlf: 91534615

Camillla Cock - medlem

Martin Hagen - medlem

bottom of page