Styret sesongen 2019/20

Kontaktinformasjon til styremedlemmene:

Atle Øye

Styreleder

Tlf: 975 07 524

atle.oye@gmail.com

Rune Aksland

Nestleder

Tlf: 913 70 626

runeaksland@mac.com

Mette Seglem Aasen

Styremedlem

Tlf: 481 73 120

mette.aasen@getmail.no

Agnete Monsen Staurland

Styremedlem

a.m.staurland@gmail.com

Bjørn Terje Bjørkhaug

Styremedlem

Tlf: 922 72 343

bt​@btdrift.no

Arnhild Støvik

Styremedlem

Tlf: 951 88 942

astovik@gmail.com

Bjørn Iden

Styremedlem

Tlf: 908 35 855

bjorn.iden@getmail.no

Inger Hernæs

Varamedlem

Tlf: 920 66 414

ingerhernes@live.no

Øvrige funksjoner

Regnskap c/o Bokholderiet Hinna

Trond Brådlregnskap@bok-hinna.no  Tlf: 93027865

 

Kontrollkomité, medlem:

Tore Drange tore.drange@edison.it  Tlf: 93221594

Rune Ersdal

Ulrik Scheen

Valgkomité

Kjetil Østbø - leder

Rune Erland - medlem

Anita Halrynjo - medlem

Ingeborg Erland - varamedlem

Stavanger IF Håndball
c/o Bokholderiet Hinna AS
Postboks 6522, Gausel
4087 Stavanger    

Org.nr 970403507
post@sifhandball.no

 

© 2020 by SIF Håndball.