Styret sesongen 2021/22

Styret.jpg

Kontaktinformasjon til styremedlemmene:

Mette Seglem Aasen

Styreleder

Tlf: 481 73 120

mette.seglem.aasen@skole.rogfk.no

Rune Aksland

Nestleder

Tlf: 913 70 626

runeaksland@mac.com

Inger Hernæs

Styremedlem

Tlf: 920 66 414

ingerhernes@live.no

Jan Georg Byberg

Styremedlem

Tlf: 90998578

jgbyberg@gmail.com

Niels Erik Hald

Styremedlem

Tlf: 99282312

niels.e.hald@gmail.com

Bisan El-Fseis

Styremedlem

Tlf: 99104041

bisan91@hotmail.com

Bente Torsteinbø

Styremedlem

Tlf: 98861966

benteto73.bt@gmail.com

Ole Jacob Olsnes

Varamedlem

Tlf: 93054192

olejo@outlook.com

Øvrige funksjoner

Regnskap c/o Bokholderiet Hinna

Trond Brådlregnskap@bok-hinna.no  Tlf: 93027865

 

Kontrollkomité:

Tore Drange - leder, tott1956@yahoo.no  Tlf: 93221594

Rune Ersdal - medlem

Ulrik Scheen - medlem

Valgkomité

Agnete Monsen Staurland - leder

Bjørn Terje Bjørkhaug - medlem

Atle Øye - medlem

Ingeborg Erland - varamedlem