top of page

Styret sesongen 2022/23

Styret og DL - 2.jpg

Bildet er av styret og daglig leder 2022/23

Kontaktinformasjon til styremedlemmene:

Mette Seglem Aasen

Styreleder

Tlf: 481 73 120

mette.seglem.aasen@skole.rogfk.no

Jan Georg Byberg

Nestleder

Tlf: 90998578

jgbyberg@gmail.com

Janne Gunn Helle

Styremedlem

Tlf: 47509071

jannegunn.helle@gmail.com

Vibeke Mølster

Styremedlem

Tlf: 41518003

vibeke.moelster@gmail.com

Lars Simon Holst

Styremedlem

Tlf: 46321376

simonholst12@outlook.com

Martin Hagen

Styremedlem

Tlf: 92851890

martin_hagen813@hotmail.com

Ole Jacob Olsnes

Styremedlem

Tlf: 93054192

olejo@outlook.com

 

Øvrige funksjoner

Regnskap c/o Bokholderiet Hinna

Trond Brådli regnskap@bok-hinna.no  Tlf: 93027865

 

Kontrollkomité:

Tore Drange - leder, tott1956@yahoo.no  Tlf: 93221594

Rune Ersdal - medlem

Ulrik Scheen - medlem

Inger Hernæs - medlem

Valgkomité

Agnete Monsen Staurland - leder, a.m.staurland@gmail.com Tlf: 91534615

Camillla Cock - medlem

Inge Takle Mæstad - medlem

Rune Marki - varamedlem

bottom of page