top of page

Sportslig utviklingsplan

  • SUP skal skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling. 

  • Gjøre tilbudet mer helhetlig i en progresjon fra år til år uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet rundt det enkelte lag. 

  • Gjøre det attraktivt å være trener i håndballklubben hvor en kan tilby et godt utbygd støtteapparat og faglig utvikling. 

  • Valg av spillestil gir retningslinjer for vektlegging av treningsformer for de enkelte alderstrinnene.

  • Gjøre SIF kjent for samme spillestil på alle lag. Det skal være lett, teknisk og krevende slik at en oppnår fartsfylt, offensivt og underholdende spill.

  • Ferdighetsmål (teknisk ferdighet, spilleferdighet) både individuelt og for laget 

  • Sosiale mål (samhørighet, konfliktløsning) 

  • Individuelle resultatmål og for laget (serie og cup)

  • utdanne og utvikle bedre håndballspillere.

  • Utvikle spillere som på sikt kan forsterke våre junior- og seniorlag.

Vår sportslige utviklingsplan finner du ved å klikke her!

Sportslig utvalg består av :

Bisan El-Fseis - leder SU

Rune Aksland - senior 

Niels Erik Hald - barn/ungdom

Bente Torsteinbø - barn/ungdom

bottom of page