top of page

Teknikkutvikling J2009

Velkommen til teknikktrening våren 2023. Denne gangen er det J2009 som har tilgang til å delta.

Oppstart fredag 3. februar (evt. 10. februar hvis minimum antall påmeldte ikke er nådd innen 3. februar)
10 fredager. Siste gang 5. mai (evt. 12. mai hvis oppstart er en uke senere).

​Treningen skjer på disse datoene:
3/2

10/2

17/2

24/2

10/3

17/3

24/3

31/3

28/4

5/5


Pris kr 1000,- pr spiller. Faktura blir sendt på mail.

Bane C, kl. 15:00-16:00
Trener er Martin Frändesjö

Det er 20 plasser ledige. Minimum 15 deltakere. Første mann til mølla!

Hvis det er igjen ledige plasser etter J2009, åpner vi for at noen andre årsklasser også kan melde seg på.

Martin Frändesjö

bottom of page