Årsmøte

Årsmøteinnkalling 2021

 

SIF Årsmøte blir avholdt 23. mars kl. 18.00 i møterom 1 i Stavanger Idrettshall (eller i annet lokale dersom vi trenger større plass)

Møt opp og bruk stemmeretten din!

Stemmerett får du som medlem i SIF Håndball.

​Eventuelle saker må meldes inn til styreleder senest 1 uke før årsmøtet.

Styreleder Mette Seglem Aasen, e-post: mette.seglem.aasen@skole.rogfk.no

 

For å ha stemmerett må du ha betalt medlemskontingent for inneværende sesong, minimum kr 100,-, ha vært medlem i minst 1 mnd, og fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes. Ønsker du stemmerett og vil bli medlem i klubben, melder du deg inn på vår hjemmeside: Bli medlem

Frist for innmelding for å ha et godkjent medlemskap innen årsmøtet er 22. februar 2021.

Stavanger IF Håndball
c/o Bokholderiet Hinna AS
Boganesveien 31
4020 Stavanger    

Org.nr 970403507
post@sifhandball.no

 

© 2021 by SIF Håndball.