top of page

Regler og retningslinjer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

SIF har en nulltoleranse når det gjelder noen form for trakassering. SIF følger retningslinjer mot seksuell trakassering satt av NIF - se pdf ved å klikke på bildet.

 

Kontaktperson hvis det kommer varslingssak er styreleder i SIF.

 

SIFs styre oppfordrer oppmenn og trenere til å gjøre seg kjent med retningslinjer og informasjon om varsling og håndtering av varsler. 

Her er en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep 

bottom of page