LIVE-føring

Alle lag fra og med J/G 12 år og eldre skal føre kamper elektronisk via Turneringsadmin. Dette sparer både klubber og administrasjon for mye manuell håndtering av papir, og alle resultater blir registrert med en gang kampen er sluttført. 

Vi har en felles bruker som alle kan logge seg inn i systemet med. Brukernavn og passord kan fås av oppmann for laget ditt.

Her kan du finne diverse bruksanvisninger

Stavanger IF Håndball
c/o Bokholderiet Hinna AS
Boganesveien 31
4020 Stavanger    

Org.nr 970403507
post@sifhandball.no

 

© 2021 by SIF Håndball.