top of page

LIVE-føring

Alle lag fra og med J/G 12 år og eldre skal føre kamper elektronisk via Turneringsadmin. Dette sparer både klubber og administrasjon for mye manuell håndtering av papir, og alle resultater blir registrert med en gang kampen er sluttført. 

Vi har en felles bruker som alle kan logge seg inn i systemet med. Brukernavn og passord kan fås av oppmann for laget ditt.

Her kan du finne diverse bruksanvisninger

bottom of page