top of page

Krav om politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Det er enkelt å søke om politiattest. Skjema fylles ut på politiets nettsider: https://politi.no/tjenester/politiattest/ 

For trenere: Velg kategori "Barn og ungdom", og formål "Trener for idrettslag"

For andre: Velg kategori "Frivillige organisasjoner" og formål "Frivillige organisasjoner".

Du må legge ved en "bekreftelse på formål" fra SIF. Denne må utstedes av daglig leder med ditt fulle navn og fødselsnummer (11 siffer). Dette kan deles opp og sendes på både mail (leder@sifhandball.no) og sms (47512999) dersom du ikke er komfortabel med å sende hele i en mail.

Når du har mottatt godkjent politiattest kan denne sendes på mail til daglig leder for registrering i klubben.

Personer som ikke har vist politiattest har ikke rett til å fortsette sine oppgaver i klubben.

Her kan du lese hva Norges Idrettsforbund skriver om politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

bottom of page