top of page

Krav om politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Det er enkelt å søke om politiattest. Skjema fylles ut på politiets nettsider: https://politi.no/tjenester/politiattest/ 

Du må legge ved en "bekreftelse på formål" fra SIF. Last ned dokumentet og fyll inn dine opplysninger.

Når du har mottatt politiattesten kan denne sendes på mail til daglig leder: leder@sifhandball.no.

Personer som ikke har vist politiattest har ikke rett til å fortsette sine oppgaver i klubben.

En politiattest er gyldig i 3 år, deretter må det søkes på nytt.

Her kan du lese hva Norges Idrettsforbund skriver om politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

bottom of page