top of page

Sportslig utviklingsplan

Sportsplanen er det viktigste verktøyet for å utvikle klubben mot de målene for den sportslige aktiviteten som er satt av NIF, NHF samt årsmøtet og styret i SIF Håndball.

Planen skal bidra til godt samarbeid mellom lag og innad i lagene. Vi oppfordrer alle foreldre til å gjøre seg kjent med sportsplanen.

Planen revideres fortløpende av sportslig utvalg og innholdet er vedtatt av styret i SIF Håndball.

bottom of page