top of page
Kontingent

Alle spillere og trenere/ledere/oppmenn i SIF Håndball må betale kontingent. I tillegg kommer treningsavgift til alle spillere. Spillere som ikke har betalt kontingent har ikke rett til å spille kamper. Kontingenten og treningsavgiften gjelder for hele sesongen og sendes ut i juni. Håndballforbundets sesong starter 1. juli. 

 

Kontingenten og treningsavgiften skal bidra til å dekke utgiftene klubben har ved påmelding av lag i seriespill, dommere, trenere og turneringer, mm. For spillere som er yngre enn 13 år dekker kontingenten også spillerforsikring. For spillere som er 13 år eller eldre er det håndballisensen som dekker spillerforsikring (se nedenfor).

Medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 2023/24 ble vedtatt av Årsmøtet.

Medlemskontingent er lik for alle medlemmer i klubben og er kr 200,-. 

Treningsavgiften varierer med alderstrinnene:

Priser medlemskap i SIF Håndball sesongen 2023/24:

 • J/G 2018-2015: kr 200,- i medlemskontingent, kr 1100,- i treningsavgift

 • J/G 2014-2012: kr 200,- i medlemskontingent, kr 1900,- i treningsavgift

 • J/G 2011-2007: kr 200,- i medlemskontingent, kr 2300,- i treningsavgift

 • J/G 2006 - Seniorspillere 2-5. divisjon: kr 200 i medlemskontingent, kr 1500,- i treningsavgift

 • Tillitsvalgte: kr 200,- i medlemskontingent

 • Støttemedlem: kr 600,- i medlemskontingent

 

Prisene gjelder for hele sesongen (juli 2023 - juni 2024).

 • Nye medlemmer som begynner etter 1.1.2024 betaler halv treningsavgift for resten av sesongen, men hele medlemskontingenten (kr 200,-),

 • Familiemedlemskap for treningsavgift kr 3.400,- (treningsavgifter vil ikke overstige 3.600,-, men kontingenter kommer i tillegg)

  • For å få familierabatt må en foresatt registrere seg som medlem på hjemmesiden, og skrive i kommentarfeltet at han/hun skal være fakturakontakt. Skriv også navn på barna det gjelder og deres fødselsdato.​ Det koster ingenting å være fakturakontakt. 

 • Medlemskontingent til trenere og oppmenn kan bes refundert av den enkelte trener/oppmann. Mail om dette sendes til leder@sifhandball.no. ​

 • Her finner du oversikt hva kontingent og treningsavgift dekker

Kontakt oss på post@sifhandball.no eller oppmann på ditt lag dersom du har spørsmål ifm. betaling av kontingent og treningsavgift.

Lisens

Denne betales til Håndballforbundet og er en obligatorisk lisens som sikrer at alle som deltar i håndball har forsikring. Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

For spillere som fyller 13 år i 2023, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2023- 31.08.2023.

Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, Lerøyserien 18, Bringserien 16, og NM Beach-håndball.

Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.

bottom of page