Oppslagstavlen

Aktivitetstilskudd

 

Dette er en ordning via NAV som skal bidra til at barn og unge får delta i fritidsaktiviteter.

 

Aktivitetstilskudd gjelder for barn og unge i familier med lav inntekt, som er i  kontakt med sosialtjenesten i NAV.

Se brosjyren fra Stavanger kommune her

Lotterigevinster

Har du vunnet på skrapeloddene våre?
Det er fullt mulig å levere dem i hallen i stedet for å sende i posten. Legg i en konvolutt i vår posthylle inne hos vaktmesterne

Martin Frändesjö

Årsmøte i Stavanger IF Allianseidrettslag

Utsatt på ubestemt tid.

Merk! Dette er ikke det samme som årsmøtet i SIF Håndball.

Det innkalles herved til årsmøte for 2019 i Stavanger IF Allianseidrettslag torsdag16. april 2020 i SIF’s lokaler på SIF Stadion

Saksliste :

 

  1. Godkjenne innkalling

1.2 Valg av ordstyrer

1.3 Valg av referent og 2 representanter til å underskrive årsmøteprotokollen

1.4 Godkjenning av saksliste

  1. Årsberetning

  2. Regnskap 2019

  3. Forvaltning av kapitalen

  4. Retningslinjene for utmerkelser

  5. Valg

 

Saker som ønskes ført opp på sakslisten må være styret i hende senest 2 uker før møtet.

Fullstendig saksliste vil foreligge og kan fås ved henvendelse til styret 1 uke før møtet.

 

Stavanger, 3. mars 2020

Styret

Stavanger IF Håndball
c/o Bokholderiet Hinna AS
Postboks 6522, Gausel
4087 Stavanger    

Org.nr 970403507
post@sifhandball.no

 

© 2020 by SIF Håndball.