Oppslagstavlen

Aktivitetstilskudd

 

Dette er en ordning via NAV som skal bidra til at barn og unge får delta i fritidsaktiviteter.

 

Aktivitetstilskudd gjelder for barn og unge i familier med lav inntekt, som er i  kontakt med sosialtjenesten i NAV.

Se brosjyren fra Stavanger kommune her

Innkalling til årsmøte i Stavanger IF allianseidrettslag

Det innkalles herved til Årsmøte for 2020 onsdag 5. mai 2021 kl 1900 på SIF Stadion.

Vi må ta forbehold om at tidspunktet kan bli endret på grunn av coronakrisen.

 

Saksliste  :

 

  1. Godkjenne innkalling

1.1 Valg av ordstyrer

1.2 Valg av referent og 2 representanter til å underskrive årsmøteprotokollen

1.3 Godkjenning av saksliste

  1. Årsberetning for 2020

  2.  Regnskap 2020

  3. Organisasjonsplan, forslag til mindre endringer

  4. Innkjøp av trykkemaskin for drakter (skal disponeres av SIF Håndball og SIF Fotball)

  5. Valg

 

Saker som ønskes ført opp på sakslisten må være styret i hende senest 2 uker før møtet.

Fullstendig saksliste, herunder forslag til endring av organisasjonsplan, vil foreligge og kan fås ved henvendelse til styret 1 uke før møtet.

Kontakt Alliansestyret på mail: kjell.reiestad@gmail.com

 

Stavanger, 25. mars 2021

Styret