Søke om støtte

Aktivitetstilskudd - En ordning via NAV som skal bidra til at barn og unge får delta i fritidsaktiviteter.

 

Aktivitetstilskudd gjelder for barn og unge i familier med lav inntekt, som er i  kontakt med sosialtjenesten i NAV.

Se brosjyren fra Stavanger kommune her

Stavanger IF Håndball
c/o Bokholderiet Hinna AS
Postboks 6522, Gausel
4087 Stavanger    

Org.nr 970403507
post@sifhandball.no

 

© 2020 by SIF Håndball.