Søke om støtte

Aktivitetstilskudd til barn og unge

  • Aktivitetstilskuddet skal sikre deltakelse i aktiviteter for barn og unge, og skal primært brukes til å betale kontingenter i lag/foreninger.

  • Aktivitetstilskudd gjelder for barn og unge i familier med lav inntekt, som er i kontakt med sosialtjenesten i NAV.

Se brosjyren fra Stavanger kommune her

Stavanger IF Håndball
c/o Bokholderiet Hinna AS
Boganesveien 31
4020 Stavanger    

Org.nr 970403507
post@sifhandball.no

 

© 2021 by SIF Håndball.