top of page

Støtteordninger

Vi har flere muligheter til økonomisk støtte for de som trenger det. ​

Ta kontakt med daglig leder så finner vi en løsning sammen.

leder@sifhandball.no

Aktivitetstilskudd til barn og unge

  • Aktivitetstilskuddet skal sikre deltakelse i aktiviteter for barn og unge, og skal primært brukes til å betale kontingenter i lag/foreninger.

  • Aktivitetstilskudd gjelder for barn og unge i familier med lav inntekt, som er i kontakt med sosialtjenesten i NAV.

  • Søknadsskjema finner du ved å klikke på knappen. Skjemaet skal sendes til ditt NAV.

Se brosjyren fra Stavanger kommune her

Støtte fra Idrettsrådet

Vi har mulighet til å søke støtte til familier med ekstra økonomiske utfordringer hos Idrettsrådet i Stavanger.

Her kan vi søke støtte om følgende:

  • Medlemskontingent og treningsavgift

  • Deltakelse i turneringer

  • Lisens

  • Treningsklær og utstyr

  • Deltakelse på håndballskoler eller HFO

  • Annet ved behov

Merk at det kommer en liten egenandel av beløpet det søkes om. Det blir aldri 100 % dekket.​

Ta kontakt med daglig leder for å søke støtte hos Idrettsrådet: leder@sifhandball.no

Logo Idrettsrådet Stavanger.jfif
bottom of page